„Sveruski centar za OČNU i plastičnu hirurgiju“ – Ufa, Rusija

„Sveruski centar za OČNU i plastičnu hirurgiju“ – Ufa, Rusija

ELITE MEDICAL d.o.o. je ovlašćeni zastupnik Alloplanta, Sveruskog centra za očnu i plastičnu hirurgiju iz Ufe (Rusija) za: Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju i Mađarsku. Organizacija putovanja grupa građana ovih zemalja koji žele da koriste oftalmološke i druge medicinske usluge.

Alloplant je biomaterijal, čija niska (mala) antigenost, sprečava stvaranje ožiljaka u zoni transplantacije, selektivni rast tkiva recipijenta, obezbedili su njegovo šire uvođenje u praksu. Pri primeni različitih vrsta biomaterijala Alloplant, može se stimulisati regeneracija krvnih ili limfnih sudova, rožnjače, sklere, kožnih pokrivki (kože), konjuktive, nerava, unutrašnjih organa itd. Za poslednjih dvadeseti pet godina biomaterijali

Alloplant uspešno su primenjivani u lečenju dijabetične retinopatije, glaukoma, pigmentnog retinitisa, atrofije očnog nerva, uveitisa, tromboza vena mrežnjače, trauma, keratitisa, miopije, tumora, opekotina i urođenih defekata…

Biomaterijali Alloplant široko se primenjuju u oftalmologiji, maksilo-facijalnoj i plastičnoj hirurgiji, stomatologiji, grudnoj hirurgiji, neurohirurgiji, proktologiji, ortopediji, traumatologiji, hirurgiji jetre, ginekologiji itd. 

Sposobnost biomaterijala Alloplant da stimuliše procese reparativne regeneracije potvrđena je mnogim eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima, koja su vršena u naučno-istraživačkim institutima Rusije zajedno s inostranim specijalistima (SAD, Japan, Meksiko itd.)

„Alloplant“ vrhunski stručnjaci uspešno vraćaju vid i kod najtežih oštećenja oka. Elite Medical iz Beograda organizuje i vodi grupe u „Sveruski centar za očnu i plastičnu hirurgiju“ Ufa-Rusija.

Više od 4 000 000 uspešnih operacija iz 70 zemalja sveta.

 

ALLOPLANT leči

GLAUKOM

RETINOPATIJA DIJABETIKA

SENILNA DEGENERACIJA MREŽNJAČE – MAKULE

ATROFIJA OČNOG NERVA

PIGMENTNI RETINITIS

UVEITIS

PROGRESIVNA MIOPIJA

NEURITIS OČNOG NERVA

SUBATROFIJA OKA

ADENOM PARAŠTITASTE ŽLEZDE

HEMANGIOMI GLAVE I VRATA

BAZALIOMI (bazalno-ćelijski rak)

ADAMANTINOM DONJE VILICE

TUMORI OKOLOUŠNE ŽLEZDE

HIRURŠKA PATOLOGIJA ŠTITASTE ŽLEZDE

OBOLJENJA ZGLOBOVA

OBOLJENJA KIČME

SPISAK OBOLJENJA KOJA SE LEČE U SVERUSKOM CENTRU

Patološki rast trepavica

Trihijaza

Urođena distihijaza

Stečena distihijaza

 

Entropijum

Involucioni (starački)

Ožiljačni (posttraumatski i posle opekotina)

Urođeni

 

Dobroćudni tumori

Papilom

Keratoza

Nevus

Hemangiomi

 

Ptozis

Urođeni

Stečeni

Blefarofimoza

 

Zloćudni tumori

Bazilom

Rak očnih kapaka

 

Dislokacija očnih kapaka

Dislokacija priraslica očnih kapaka

Dislokacija očne naprsline

Epikantus (spoljašnji i unutrašnji)

 

Ektropijum

Trihijaza

Involucioni (starački)

Ožiljačni (posttraumatski i posle opekotina)

Atonični

 

Poremećaj spajanja očnih kapaka

Ožiljačno skraćivanje očnih kapaka

Retrakcija očnih kapaka

Lagoftalmija (ožiljačna i paralitična)

Kolobome očnih kapaka, enoftalmus

 

Različiti urođeni poremećaji

Epikantus

Telekantus

Epiblefarizam

Ožiljačna deformacija očnih kapaka

Retrakcija očnih kapaka

Ožiljačna lagoftalmija

Paralitična lagoftalmija

Kolobome očnih kapaka

 

Oboljenja suznih kanala

Stečena neprohodnost

Hronični kanalikulitis

Hronični dakriocistitis

Oboljenja konjuktivite

Pingvekula

Piterigijum

Simblefaron

Ankiloblefaron

 

Dobroćudne neoplazme

Konjuktivni papilom

Nevus konjuktive

Lipodermoid

 

OBOLJENJA ROŽNJAČE

         

Distrofije

Epitelijalne distrofije

Distrofije membrane Boumena

Stromalne distrofije

Endotelijalne distrofije

Očna mrena-beona (keratoplastika, slojevita keratoplastika, keratoproteziranje)

 

Ekstazije (ectasia)

Keratokonus

Lokalna degeneracija

Keratoglobus

MIOPIJA I HIPERMETROPIJA

Različiti načini lečenja aparatima

Različite vrste operacija za jačanje beonjače kod progresirajuće kratkovidosti

 

OBOLJENJA BEONJAČE

Različiti stafilomi prednjeg dela beonjače

 

GLAUKOM

Primarni glaukom otvorenog ugla

Primarni glaukom zatvorenog ugla

Glaukom normalnog pritiska

Sekundarni neovaskularni glaukom

Postrombični

Postdijabetični

Postuvealni glaukom

Posttraumatski glaukom

Hemoragični glaukom

Irido-kornealni endotelijalni sindrom

 

Irido-kornealna disgeneza

Sindrom Rigera

Sindrom Aksenfelda

Slaukom kod fakomatoza

Sindrom Sterdža-Vebera

 

Urođeni glaukom

Juvenilni (mladalački) momački

 

SLOJEVI MREŽNJAČE

Regmatogeni

Trakcioni

Eksudativni

 

 

MAKULARNE PATOLOGIJE

Druzi (od nemačke reči „druse” – žlezda, MŠ)

Atrofični oblik staračke makularne distrofije

Raslojavanje pigmentnog epitela mrežnjače

Naprsnuće pigmentnog epitela mrežnjače

Suvi i eksudativni oblik staračke makularne Distrofije

Centralna serozna retinopatija

Cistozni makularni otok

Makulopatija

 

 

OBOLJENJA SUDOVA MREŽNJAČE

 

Okluzija vena mrežnjače

Okluzija ogranaka centralne vene mrežnjače

Neishemijska okluzija vene centralis

Ishemijska okluzija centralne vene mrežnjače

Papiloflebitis

Hemiretinalna okluzija vena

Okluzija arterija mrežnjače

Okluzija ogranaka centralne arterije mrežnjače

Okluzija centralne arterije mrežnjače

Okluzija celioretinalne arterije

DIJABETIČNA RETINOPLATIJA

Neproliferativna dijabetična retinopatija

Preproliferativna dijabetična retinopatija

Proliferativna dijabetična retinopatija

Dijabetična makulopatija

Očni ishemijski sindrom

Hipertonična retinopatija

 

Srpasto-ćelijska retinopatija

Proliferativna retinopatija

Neproliferativna retinopatija

Primarna teleangiektazija mrežnjače

Idiopatska jukstafoveolna teleangiektazija mrežnjače

Miliarni aneurizmi Lebera

Retinitis

Urođena koloboma horioidee

 

NASLEDNE DISTROFIJE MREŽNJAČE

Distrofije mrežnjače

Pigmentni retinitis

Progresirajuća distrofija glavice (kolbe)

Distrofija Štargardta

Očno dno sa žutim pegama

Juvenilna distrofija Besta

Viteliformna foveamakularna distrofija odraslih

Multifokalna bolest

Pseudoupalna makularna distrofija Sorsbija

Urođeni amaurozis Lebera

Urođena stacionarna noćna slepoća

Urođena monohromazija

 

Distrofije horioidee

Centralna areolarna horioidalna distrofija

Difuzna horioidalna atrofija

Pigmentna paravenoz. retinohorioidalna atrofija

 

UROĐENA OBOLJENJA AMBLIOPIJA

 

Opšta i paralitična razrokost

Hirurško lečenje razrokosti kod dece

Pleopto-ortoptičko lečenje

Treninzi očiju kod pareza horizontalnog i vertikalnog pogleda

 

Retinopatija nedonoščadi

Retinopatija nedonoščadi starijih od 1. godine

Vitreoretinalna hirurgija dece ne vrši se u našem Centru

Urođeni mikroftalmus.

OBOLJENJA ORBITE

 

Tumori

Kapilarna hemangioma (haemangioma)

Kavernozna hemangioma

Pleomorfni adenom suzne žlezde

Rak suzne žlezde

Neurofibrom

Limfomi (limfadenomi)

NEUROOFTALMOLOGIJA

 

Očni nerv

Atrofija očnog nerva

Neuritis očnog nerva

Prednja ishemijska optička neuropatija

Dijabetička papilopatija

Nasledna optička neuropatija Lebera

Nasledne atrofije o. nerva kod odraslih i dece

Alkoholno-pušačka atrofija

Optičke neuropatije usled upotrebe lekova

Zastojni disk očnog nerva

Urođene anomalije očnog nerva s neurološkim ispoljavanjima

Druzi diska očnog nerva

Koloboma diska očnog nerva kod odraslih i dece

Sindrom „unutrašnje svetlosti”

Hipoplazija očnog nerva

 

POSLEDICE TRAUMA ORGANA VIDA

Subatrofija očne jabučice (revitalizacija očne jabučice nakon godinu dana posle traume)

Enukleacija s formiranjem lokomotorne kulte s naknadnim proteziranjem

Individualno kozmetičko proteziranje

 

LASERSKO LEČENJE OFTALMOLOŠKIH OBOLJENJA

 

Glaukom i komplikacije ekstrakcije katarakte

Argonsko-laserska trabekuloplastika

Diodno-laserska trabekuloplastika

Nd: YAG-laserska iridotomija

Gonioplastika

Horioplastika

Laserska disc. sekundarne katarakte kod afakije

Laserska discizija prostih i komplikovanih kila staklastog tela

Laserska discizija opni ispred očnog sočiva

Dijabetes (diabetes mellitus)

Lasersko lečenje dijabetičnog makularnog otoka

Lasersko lečenje dijabetične retinopatije

Lasersko lečenje hemoftalmusa

LEČENJE OFTALMOLOŠKIH OBOLJENJA

Tromboza vena mrežnjače

Lasersko lečenje tromboza vena mrežnjače i makularnih otoka

Miopija

Laserska koagulacija mrežnjače oko žarišta periferne distrofije mrežnjače

Raslojavanje mrežnjače i naprsline mrežnjače

Lasersko blokiranje naprslina mrežnjače

Lasersko blokiranje (razgraničenje) lokalnih regmantogenih slojeva mrežnjače lasersko blokiranje mrežnjače i lokalnih slojeva mrežnjače na očima s tamponiranjem vitrealne šupljine silikonskim uljem ili gazom

Lasersko blokiranje naprsnuća posle ekstrabeonjačnog plombiranja

 

Horioretinitisi

Laserska koagulacija žarišta horioretinitisa

 

Tumori horioidee

Lasersko lečenje tumora horioidee