„Sveruski centar za očnu i plastičnu hirurgiju“ – Ufa, Rusija

„Sveruski centar za očnu i plastičnu hirurgiju“ – Ufa, Rusija

ELITE MEDICAL d.o.o. je ovlašćeni zastupnik Alloplanta, Sveruskog centra za očnu i plastičnu hirurgiju iz Ufe (Rusija) za: Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju i Mađarsku. Organizacija putovanja grupa građana ovih zemalja koji žele da koriste oftalmološke i druge medicinske usluge.

Alloplant je biomaterijal, čija niska (mala) antigenost, sprečava stvaranje ožiljaka u zoni transplantacije, selektivni rast tkiva recipijenta, obezbedili su njegovo šire uvođenje u praksu. Pri primeni različitih vrsta biomaterijala Alloplant, može se stimulisati regeneracija krvnih ili limfnih sudova, rožnjače, sklere, kožnih pokrivki (kože), konjuktive, nerava, unutrašnjih organa itd. Za poslednjih dvadeseti pet godina biomaterijali

Alloplant uspešno su primenjivani u lečenju dijabetične retinopatije, glaukoma, pigmentnog retinitisa, atrofije očnog nerva, uveitisa, tromboza vena mrežnjače, trauma, keratitisa, miopije, tumora, opekotina i urođenih defekata…

Biomaterijali Alloplant široko se primenjuju u oftalmologiji, maksilo-facijalnoj i plastičnoj hirurgiji, stomatologiji, grudnoj hirurgiji, neurohirurgiji, proktologiji, ortopediji, traumatologiji, hirurgiji jetre, ginekologiji itd. 

Sposobnost biomaterijala Alloplant da stimuliše procese reparativne regeneracije potvrđena je mnogim eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima, koja su vršena u naučno-istraživačkim institutima Rusije zajedno s inostranim specijalistima (SAD, Japan, Meksiko itd.)

„Alloplant“ vrhunski stručnjaci uspešno vraćaju vid i kod najtežih oštećenja oka. Elite Medical iz Beograda organizuje i vodi grupe u „Sveruski centar za očnu i plastičnu hirurgiju“ Ufa-Rusija.

ALLOPLANT-om leče:

 

 • GLAUKOM

 • RETINOPATIJA DIJABETIKA

 • SENILNA DEGENERACIJA MREŽNJAČE – MAKULE

 • ATROFIJA OČNOG NERVA

 • PIGMENTNI RETINITIS

 • UVEITIS

 • NEUROFIBROMATOZA gornjeg očnog kapka

 • PROGRESIVNA MIOPIJA

 • NEURITIS OČNOG NERVA

 • SUBATROFIJA OKA

 • ADENOM PARAŠTITASTE ŽLEZDE

 • HEMANGIOMI GLAVE I VRATA

 • BAZALIOMI (bazalno-ćelijski rak)

 • ADAMANTINOM DONJE VILICE

 • TUMORI OKOLOUŠNE ŽLEZDE

 • HIRURŠKA PATOLOGIJA ŠTITASTE ŽLEZDE

 • OBOLJENJA ZGLOBOVA

 • OBOLJENJA KIČME

SPISAK OBOLJENJA KOJA SE LEČE U SVERUSKOM CENTRU

 • Patološki rast trepavica:
 • • trihijaza
 • • urođena distihijaza
 • • stečena distihijaza
 • Entropijum:
 • • involucioni (starački)
 • • ožiljačni (posttraumatski i posle opekotina)
 • • urođeni
 • Dobroćudni tumori:
 • • papilom
 • • keratoza
 • • kožni rog
 • • nevus
 • • hemangiomi
 • Ptozis:
 • • urođeni
 • • stečeni
 • • blefarofimoza
 • Zloćudni tumori:
 • • bazilom
 • • rak očnih kapaka
 • Dislokacija očnih kapaka:
 • • dislokacija priraslica očnih kapaka
 • • dislokacija očne naprsline
 • • epikantus (spoljašnji i unutrašnji)
 • Ektropijum:
 • • trihijaza
 • • involucioni (starački)
 • • ožiljačni (posttraumatski i posle opekotina)
 • • atonični
 • Poremećaj spajanja očnih kapaka:
 • • ožiljačno skraćivanje očnih kapaka
 • • retrakcija očnih kapaka
 • • lagoftalmija (ožiljačna i paralitična)
 • • kolobome očnih kapaka, enoftalmus
 • Različiti urođeni poremećaji:
 • • epikantus
 • • telekantus
 • • epiblefarizam
 • • ožiljačna deformacija očnih kapaka
 • • retrakcija očnih kapaka
 • • ožiljačna lagoftalmija
 • • paralitična lagoftalmija
 • • kolobome očnih kapaka
 • II – OBOLJENJA SUZNIH KANALA:
 • • stečena neprohodnost
 • • hronični kanalikulitis
 • • hronični dakriocistitis
 • III – OBOLJENJA KONJUKTIVE:
 • • pingvekula
 • • pterigijum
 • • simblefaron
 • • ankiloblefaron
 • • Dobroćudne neoplazme:
  • – konjuktivni papilom
  • – nevus konjuktive
  • – lipodermoid
 • IV – OBOLJENJA ROŽNJAČE
 • • Distrofije:
 • • epitelijalne distrofije
 • • distrofije membrane Boumena
 • • stromalne distrofije
 • • endotelijalne distrofije
 • • očna mrena-beona (keratoplastika, slojevita keratoplastika, keratoproteziranje)
 • • Ekstazije (ectasia):
 • • keratokonus
 • • lokalna degeneracija
 • • keratoglobus
 • V – MIOPIJA I HIPERMETROPIJA
  • • različiti načini lečenja aparatima
  • • različite vrste operacija za jačanje beonjače kod progresirajuće kratkovidosti
  • VI – OBOLJENJA BEONJAČE
  • • različiti stafilomi prednjeg dela beonjače
 • VII – GLAUKOM
 • • Primarni glaukom otvorenog ugla
 • • Primarni glaukom zatvorenog ugla
 • • Glaukom normalnog pritiska
 • • Sekundarni neovaskularni glaukom:
 • – postrombični
 • – postdijabetični
 • – postuvealni glaukom
 • – posttraumatski glaukom
 • – hemoragični glaukom
 • • Irido-kornealni endotelijalni sindrom
 • • Irido-kornealna disgeneza:
 • – sindrom Rigera
 • – sindrom Aksenfelda
 • • Glaukom kod fakomatoza:
 • – sindrom Sterdža-Vebera
 • • Urođeni glaukom:
 • – juvenilni (mladalački)
 • – momački
 • VIII – SLOJEVI MREŽNJAČE
 • • regmatogeni
 • • trakcioni
 • • eksudativni
 • IX – MAKULARNE PATOLOGIJE
 • • druzi (od nemačke reči „druse” – žlezda, MŠ)
 • • atrofični oblik staračke makularne distrofije
 • • raslojavanje pigmentnog epitela mrežnjače
 • • naprsnuće pigmentnog epitela mrežnjače
 • • suvi i eksudativni oblik staračke makularne Distrofije
 • • Centralna serozna retinopatija
 • • Cistozni makularni otok
 • • Makulopatija
 • X – OBOLJENJA SUDOVA MREŽNJAČE
  • • Okluzija vena mrežnjače:
  • • okluzija ogranaka centralne vene mrežnjače
  • • neishemijska okluzija vene centralis
  • • ishemijska okluzija centralne vene mrežnjače
  • • papiloflebitis
  • • hemiretinalna okluzija vena
  • • Okluzija arterija mrežnjače:
  • • okluzija ogranaka centralne arterije mrežnjače
  • • okluzija centralne arterije mrežnjače
  • • okluzija celioretinalne arterije
 • XI – DIJABETIČNA RETINOPLATIJA
  • – neproliferativna dijabetična retinopatija
  • – preproliferativna dijabetična retinopatija
  • – proliferativna dijabetična retinopatija
  • – dijabetična makulopatija
 • • Očni ishemijski sindrom
 • • Hipertonična retinopatija
 • • Srpasto-ćelijska retinopatija:
  • – proliferativna retinopatija
  • – neproliferativna retinopatija
 • • Makroaneurizmi arterija mrežnjače
 • • Primarna teleangiektazija mrežnjače:
  • – idiopatska jukstafoveolna teleangiektazija mrežnjače
  • – miliarni aneurizmi Lebera
  • – retinitis
  • – urođena koloboma horioidee
 • XII – NASLEDNE DISTROFIJE MREŽNJAČE
 • • Distrofije mrežnjače:
  • • pigmentni retinitis
  • • progresirajuća distrofija glavice (kolbe)
  • • distrofija Štargardta
  • • očno dno sa žutim pegama
  • • juvenilna distrofija Besta
  • • viteliformna foveamakularna distrofija odraslih
  • • multifokalna bolest
  • • pseudoupalna makularna distrofija Sorsbija
  • • urođeni amaurozis Lebera
  • • urođena stacionarna noćna slepoća
  • • urođena monohromazija
 • • Distrofije horioidee:
  • • centralna areolarna horioidalna distrofija
  • • difuzna horioidalna atrofija
  • • pigmentna paravenoz. retinohorioidalna atrofija
 • XIII – UROĐENA OBOLJENJA AMBLIOPIJA
 • • Opšta i paralitična razrokost:
 • • hirurško lečenje razrokosti kod dece
 • • pleopto-ortoptičko lečenje
 • • treninzi očiju kod pareza horizontalnog i vertikalnog pogleda
 • • Retinopatija nedonošćadi:
 • • retinopatija nedonoščadi starijih od 1. godine
 • • Vitreoretinalna hirurgija dece ne vrši se u našem Centru
 • • urođeni mikroftalmus.
 • XIV – OBOLJENJA ORBITE
 • Tumori:
  • • kapilarna hemangioma (haemangioma)
  • • kavernozna hemangioma
  • • pleomorfni adenom suzne žlezde
  • • rak suzne žlezde
  • • neurofibrom
  • • limfomi (limfadenomi)
 • XV – NEUROOFTALMOLOGIJA
 • Očni nerv:
  • • atrofija očnog nerva
  • • neuritis očnog nerva
  • • prednja ishemijska optička neuropatija
  • • dijabetička papilopatija
  • • nasledna optička neuropatija Lebera
  • • nasledne atrofije o. nerva kod odraslih i dece
  • • alkoholno-pušačka atrofija
  • • optičke neuropatije usled upotrebe lekova
  • • zastojni disk očnog nerva
 • • Urođene anomalije očnog nerva s neurološkim ispoljavanjima:
  • • druzi diska očnog nerva
  • • koloboma diska očnog nerva kod odraslih i dece
  • • sindrom „unutrašnje svetlosti”
  • • hipoplazija očnog nerva
 • XVI – POSLEDICE TRAUMA ORGANA VIDA
  • • subatrofija očne jabučice (revitalizacija očne jabučice nakon godinu dana posle traume)
  • • enukleacija s formiranjem lokomotorne kulte s naknadnim proteziranjem
  • • individualno kozmetičko proteziranje
 • LASERSKO LEČENJE OFTALMOLOŠKIH OBOLJENJA
 • • Glaukom i komplikacije ekstrakcije katarakte:
 • • argonsko-laserska trabekuloplastika
 • • diodno-laserska trabekuloplastika
 • • Nd: YAG-laserska iridotomija
 • • gonioplastika
 • • horioplastika
 • • laserska disc. sekundarne katarakte kod afakije
 • • laserska discizija prostih i komplikovanih kila staklastog tela
 • • laserska discizija opni ispred očnog sočiva
 • • Dijabetes (diabetes mellitus):
 • • lasersko lečenje dijabetičnog makularnog otoka
 • • lasersko lečenje dijabetične retinopatije
 • • lasersko lečenje hemoftalmusa
 • XVII – LEČENJE OFTALMOLOŠKIH OBOLJENJA
  • Tromboza vena mrežnjače: 

  • – lasersko lečenje tromboza vena mrežnjače i makularnih otoka
 • • Miopija:
  • – laserska koagulacija mrežnjače oko žarišta periferne distrofije mrežnjače
 • • Raslojavanje mrežnjače i naprsline mrežnjače:
  • – lasersko blokiranje naprslina mrežnjače
  • – lasersko blokiranje (razgraničenje) lokalnih regmantogenih slojeva mrežnjače
  • – lasersko blokiranje mrežnjače i lokalnih slojeva mrežnjače na očima s tamponiranjem vitrealne šupljine silikonskim uljem ili gazom
  • – lasersko blokiranje naprsnuća posle ekstrabeonjačnog plombiranja
 • • Horioretinitisi:
  • – laserska koagulacija žarišta horioretinitisa
 • • Tumori horioidee:
  • – lasersko lečenje tumora horioidee

Više od 4 000 000 uspešnih operacija iz 70 zemalja sveta.