VIP Turska – MEDPROPER

VIP Turska – MEDPROPER

NOVO I USPEŠNO TRANSPLANTACIJA BUBREGA KOD DECE I ODRASLIH!

 

Transplantaciju bubrega kod dece i odraslih mozete uraditi u više komfornih klinika u Turskoj koje zastupa ELITE MEDICAL d.o.o. Beograd.

Transplantacija se moze vršiti kako kod odraslih osoba tako i kod male dece koja su starija od godinu dana.

Da bi se utvrdilo da li je moguće uraditi transplantaciju bubrega neophodno je da se dostave podaci koji se odnose na pacijenta i donora.

U bolnicu dolaze zajedno pacijent i donor. Pre dolaska na kliniku moraju posedovati dokument kojim se dokazuje njihova rodbinska veza (podaci iz matične knjige rođenih), koji se dobija tako sto se Konzulatu u Istanbulu podnese molba uz predaju gore naznačenih dokumenta. Konzulat, nakon pregleda dokumenata, izdaje potvrdu koju pacijent dostavlja bolnici jer je to uslov da može biti primljen na trasplantaciju.

Boravak u Istanbulu je oko 20 dana – nakon transplantacije pacijent je 2 dana na intenzivnoj nezi, a 15 dana u bolnici, dok donor ostaje 7 dana u bolnici (max 10 dana, sve zavisi od situacije). Deca u bolnici ostaju između 15-30 dana.

Nudimo Vam veliki izbor klinika u Turskoj sa najsavremenijom medicinskom tehnologijom i najprofesionalnijim timom lekara u VIP apartmanima.

Odaberite neku od dole ponuđenih klinika, ELITE MEDICAL će Vam pomoći da se lečite udobno i bezbedno.