NOVO! KARCINOM LEČITE TAČNIM LEKOM

NOVO U SRBIJI!

PRVI PUT PRE POČETKA LEČENJA SIGURNO I BRZO SAZNAJTE KOJI LEK, CITOSTATIK  VAMA POMAŽE U IZLEČENJU TUMORA

 

ELITE MEDICAL je predstavnik specijalizovane laboratorije iz Nemačke u kojoj možete sa ATP testom hemosenzitivnosti dobiti stručno i tačno mišljenje koji citostatici Vam mogu pomoći u daljem sigurnom lečenju.

 

Novom metodom hemosenzitivnosti ATP tumora (Sartori-Test®, ATP-TCA) određuje se tačna individualna citostatska terapija koja doprinosi pacijentu komforno i uspešno lečenje sa smanjenim troškovima.

 

Rezultati testa hemosenzitivnosti tumora pokazuju koji citostatski lekovi ili kombinacije citostatskih lekova optimalno napadaju tumor i koji lekovi nisu ili su malo efikasni. Rezultat testa za lekara, koji Vas leči, nudi pouzdanu pomoć u donošenju odluke kako bi se identifikovala individualna i najefikasnija terapija. Brza i ciljana terapija tumora može biti presudna za život pacijenta. Ako se lečenje zasniva na rezultatu testa, primenjuje se manja količina citostatika, što može primetno da smanji neželjene efekte. Još jedan pozitivan efekat uz optimalnu negu pacijenta, troškovi lečenja se smanjuju.

Za test hemosenzitivnosti ATP tumora (Sartori-Test®, ATP-TCA) uzima se uzorak tkiva i inkubira u tumorski selektivnu ćelijsku kulturu sa različitim citostaticima.

Test ATP-TCA možete raditi:

 

 za 4 testirana leka

Jedna pločica za kulturu sa četiri testa. (postavka, priprema uzorka, citološki pregled, ćelijska kultura, lekovi, proračun, tumačenje rezultata, dokumentacija i komunikacija). Citostatski lekovi se posebno ispituju ili u kombinacijama.

 

 za 8 testiranih lekova

Dve pločice za kulturu, kao što je gore navedeno, sa osam citostatskih lekova, testirani pojedinačno ili u kombinaciji.

 

 za 12 testiranih lekova

Tri pločice za kulturu, kao što je gore navedeno, sa dvanaest citostatskih lekova, testirani pojedinačno ili u kombinaciji.

 

Analiza (ATP-TCA) – ATP-Tumor Hemosenzitivnost

Individualni hemoterapijski tretman

 

 

Maligni tumori reaguju vrlo različito na lekove koji se koriste u hemoterapijskom lečenju karcinoma. Zbog ove različitosti, pacijenti često ne reaguju na (standardnu) hemoterapiju lečenja. ATP-TCA analiza pravilno predviđa individualni odgovor na primenu citotoksičnih lekova kod pacijenta.

ATP-TCA – PREDNOSTI

Jednostavna, ponovljiva tehnologija

Visoka stopa uspeha

Ispitivanje pojedinačnih i kombinovanih lekova

Procena odnosa broja i doze u čitavom fiziološkom opsegu

Jasno definisani i objavljeni kriterijumi za analizu i tumačenje podataka

Odlična korelacija sa kliničkim odgovorom (in vivo)

ATP-TCA – ZAŠTO BAŠ OVAJ TEST

Određivanje individualne osetljivosti tumora i otpor (neosetljivost)

Izbegavanje nepotrebnog toksičnog tretmana

Izbor između standardnih terapijskih protokola

Lečenje neidentifikovanih primarnih tumora (KUP)

Hemoterapija retkih tumora

Planiranje spasilačke terapije

Optimizacija tretmana u smislu efikasnosti, toksičnost

Zašto biste trebali primati prilagođenu hemoterapiju?

 

Svako ljudsko biće je jedinstveno i različito. Ovo ne važi samo za vidljive pojave, već i za ćelije, tkiva i u slučaju kancerogene bolesti – tumora.

Iz tog razloga, svaki citostatski lek koji se koristi u hemoterapiji u borbi protiv kancera neće biti efikasan kod svakog pacijenta. Ali koja će biti najefikasnija u vašem lečenju? Koji citostatski lek će ubiti vaše tumorske ćelije? Do sada se vaš onkolog mogao oslanjati samo na ranije iskustvo i pretpostavku.

SartoriTest®, visoko osetljiva metoda za određivanje efikasnosti citostatskih lekova na ćelijama tumora, pruža precizne informacije i eliminiše  nagađanja.

Primenjujući specifična znanja o efikasnosti citostatskih lekova na vaš tumor, onkolog može pojedinačno da prilagodi najbolji režim hemoterapije za vas i, što je najvažnije, može izbeći lečenje neefikasnim lekovima koji izazivaju intoksikaciju.

Kako se izvodi SartoriTest®?

 

Tokom operacije, biopsije ili pregleda pacijenta uzima se uzorak tumora i šalje direktno u laboratoriju u Nemačkoj.

Nakon disocijacije uzorka čvrstog tumora na pojedinačne ćelije i prenosa u poseban medijum, ćelije su izložene različitim citostatskim lekovima. Efikasni lekovi se mogu izdvojiti od neefikasnih na osnovu njihove sposobnosti ili nemogućnosti da ubiju ćelije tumora

 Da li su rezultati testa pouzdani?

 

SartoriTest® je opsežno ispitivan na nekoliko hiljada uzoraka pacijenata. Procene su pokazale da test sa velikom pouzdanošću predviđa lekove koji su krajnje efikasni za tumor.

Brojne naučne publikacije su dodatno potkrepile ove nalaze.

Takođe, SartoriTest® može da ukaže koji će citostatski lek biti ne efikasan u tekućem lečenju. Stoga se može odabrati određeni režim hemoterapije sa najboljim dugoročnim uticajem na bolest pacijenta. Pokušaj i greška, koji nepotrebno opterećuju telo, mogu se izbeći.

Konačno, u slučaju da je nekoliko lekova podjednako pogodnih, vaš onkolog može zapravo odabrati one sa manje neželjenih efekata.