Studije u Rusiji

Home / Studije u Rusiji

 

Moskovski državni univerzitet M. V. “Lomonosov“

Najbolji ruski „Lomonosov“ Univerzitet je i među najboljim univerzitetima BRIKS-a

Centralna kula sa 36 spratova, visoka 240 metara, opasana sa 4 ogromna krila za studentski smeštaj, sadrži 30 kilometara hodnika i 5000 soba. Univerzitet ima 41 fakultet iI to:

• Fakultet za mehaniku i matematiku

• Fakultet za kompjutersku matematiku i kibernetiku

• Fizički fakultet

• Hemijski fakultet

• Fakultet za nauke o materijalima

• Biološki fakultet

• Fakultet za fundamentalnu medicinu

• Fakultet za terenske nauke

• Geološki fakultet

• Geografski fakultet

• Istorijski fakultet

• Filološki fakultet

• Fakultet za strane jezike

• Filozofski fakultet

• Sociološki fakultet

• Ekonomski fakultet

• Pravni fakultet

• Fakultet za novinarstvo

• Fakultet za psihologiju

• Institut za afričke i azijske studije

• Fakultet za javnu administraciju

• Viša škola za poslovnu administraciju

• Fakultet za lepe i primenjene umetnosti

• Fakultet za bioinženjering i bioinformatiku

• Moskovska škola ekonomije

• Fakultet za obrazovanje

• Biološka stanica „Belo more“ Biološkog fakulteta

Moskovski državni Univerzitet za psihologiju i obrazovanje – Moskva, Rusija