Studije u Turskoj

Home / Studije u Turskoj

OKAN university Tuzla-Istanbul, Turkey

Okan Univerzitet osnovan 1999. godine i jedan je od najdinamičnijih univerziteta u Turskoj sa 8000 studenata. On nudi 52 dodiplomska programa, 27 diplomskih programa i 5 doktorskih studija. Programi na 5 fakulteta, 2 diplomske institucije, škole primenjenih nauka i zdravstvene nauke.

Okan univerzitet nudi brojne studije u inostranstvu i dualne mogućnosti za svoje studente u saradnji sa univerzitetima u SAD-u, Velikoj Britaniji, Rusiji, Kini i mnogim drugim. Univerzitet aktivno učestvuje u programu Erasmus Evropske unije putem razmene studenata i nastavnog osoblja. Okan univerzitet je takođe član ISEP-a, sovjetske mreže razmene studenata sa više od 300 univerziteta u 50 zemalja.

Na OKAN Univerzitetu možete studirati na medicinskom, stomatološkom i farmaceutskom fakultetu.